هوس سوختن (مواجهه تربیتی با گرایش نوجوانان به مصرف مواد اعتیادآور و درمان آن)
کد شناسه :1204
هوس سوختن (مواجهه تربیتی با گرایش نوجوانان به مصرف مواد اعتیادآور و درمان آن)

نوجوانی که به دنبال «تجربه ای» جدید است ، یا از خطرات مصرف مواد اعتیادآور «آگاهی» ندارد.، یا «جرات» ایستادگی در برابر پیشنهادهای دوستان را به خرج نمی دهد و یا شنیده که مصرف مواد اعتیاد آور میتواند او را به «آرامش» برساند،در جست و جوی راهی برای پاسخ به این کنجکاوی یا از سر غفلت یا به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و یا آرام کردن نگرانی خود اوست.
در کتاب هوس سوختن که با موضوع «مواجهه تربیتی با نوجوان،برای پیشگری از مصرف مواد اعتیاد آور» نگاشته شده است، خواننده با مناسب ترین و بهینه ترین روش های مواجهه و حل این مسئله آشنا می شود. نویسندگان این اثر کوشیده اند تا با رویکردی تربیتی پاسخ گوی نیاز والدین، مربیان، معلمان و مبلغان باشند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر