راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)
کد شناسه :1208
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)

اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی است و هستی فرد و استمرار جامعه به آن بستگی دارد. هدف این کتاب، آشنا ساختن خواننده با اهمیت و ضرورت راهنمایی تحصیلی و شغلی در پیشرفت جامعه رو به رشد و آموزش شیوه های کاربردی آن است.
در واقع مطالب کتاب حاضر که دستاورد سالها پژوهش و تجربه نویسنده است با هدف بالا بردن دانش و آگاهی مخاطب برای تصمیم گیری درست و مناسب تحصیلی و شغلی نگاشته شده است. از این نظر، مطالعه آن به تمام کسانی که به نوعی با امور تحصیلی و شغلی سروکار دارند، توصیه می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر