روان شناسی تفاوتهای فردی/ 917
کد شناسه :1209
روان شناسی تفاوتهای فردی/ 917
موجود نیست

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه ای بر تفاوتهای فردی
فصل دوم: توارث
فصل سوم: هوش و خلاقیت
فصل چهارم: احساس و ادراک
فصل پنجم: تفاوتهای فردی در سبکهای یادگیری
فصل ششم: شخصیت
فصل هفتم: انگیزش و هیجان
فصل هشتم: محیط
فصل نهم: فرهنگ و جامعه
کتابنامه
واژه نامه
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر