راهنمایی و مشاوره گروهی/ 806
کد شناسه :1210
راهنمایی و مشاوره گروهی/ 806

کتاب راهنمایی و مشاوره گروهی شامل دیدگاه ها و رویکردهای کاربردی در فرایند تغییرات مطلوب درمانی مشاوره گروهی است. علاوه بر جنبه های آموزشی این کتاب، نویسنده با توجه به تجارب عملی خویش طی سه دهه مشاوره گروهی و گروه درمانی، تأکید دارد که دانشجوی مشاوره، عملاً نحوه اجرا و اداره مشاوره گروهی را فراگیرد تا نه تنها از اصول و مفاهیم آن در پیشبرد راه های سالم تر بودن و زیستن و ارتباط بهتر با دیگران در زندگی شخصی خود استفاده کند، بلکه به منزله یک رویکرد و روش درمانی کارآمد نیز از آن در حرفه مشاوره ای خویش در کار با مراجعان بهره گیرد. به این ترتیب در این کتاب تلاش شده است که مفاهیم نظری و عملی راهنمایی و مشاوره گروهی با بیانی ساده ارائه شود.
کتاب حاضر به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان و افراد علاقه مند به یادگیری روش ها و فنون گروهی و نیز با مفاهیم و پویایی های گروهی، چگونگی تشکیل گروه ها و نقش مشاور به منزله رهبر گروه، تهیه و تدوین شده است و در ضمن مربیان، مشاوران، روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی که به گونه ای در رشد سازنده انسان ها از طریق تجارب گروهی نقش دارند، از آن استفاده کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر