کاربرد فناوریهای جدید در آموزش/ 802
کد شناسه :1212
کاربرد فناوریهای جدید در آموزش/ 802

 

 در این کتاب نویسنده سعی کرده است خواننده را با جدیدترین فناوری های آموزشی آشنا سازد و او را در بررسی و ارزشیابی این فناوری ها یاری دهد.
در این کتاب جنبه های نظری و عملی این فناوری ها مورد بحث قرار گرفته و نیز بر اهمیت و نقش ابزارهای نوین آموزشی برای جذاب کردن یادگیری و مطالب آموزشی تأکید شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر