روشهای پژوهش در علوم تربیتی
کد شناسه :1213
روشهای پژوهش در علوم تربیتی
موجود نیست

پژوهش در هزاره سوم آن چنان در همه جوانب تمدن بشری تعیین کننده و راهگشا شده است که می توان گفت تمامی ابعاد زندگی انسان و البته تعلیم و تربیت و شیوه های آن متأثر از این پدیده است. کاربرد رایانه و اینترنت ضمن اینکه بر غنا و وسعت پژوهشها افزوده است، انتظار محققان و سازمانها و البته دانشگاهها را نیز نسبت به کیفیت و کاربرد پژوهشها افزایش داده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر