همسری که به من میاد / کسب مهارت های ازدواج در قطار انتخاب همسر
کد شناسه :1220
همسری که به من میاد / کسب مهارت های ازدواج در قطار انتخاب همسر
موجود نیست

همسری که به من میاد کتابی است بر اساس تئوریهای علمی که به زبانی کاربردی و عملیاتی مهارتهای لازم در حوزه انتخاب همسر را در قالب یک قطار ارایه کرده است. شما با ورود به هر واگن قطار با یکی از متغیرهای مهم که در آینده رضایت در زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد آشنا شده و مهارت شناسایی و ارزیابی این متغیر را در خود و طرف مقابلتان کسب می کنید. در نهایت به آخرین واگن که تصمیم گیری نهایی است وارد می شوید و با جمع بندی تمام اطلاعات کسب شده در طول مسیر به تصمیم گیری علمی و عینی و جامع خواهید رسید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر