اشتغال زنان با تاکید بر آسیب ها و اولویت ها
کد شناسه :123
اشتغال زنان با تاکید بر آسیب ها و اولویت ها
موجود نیست

اشتغال و کار از مؤلفه‌هایی است که برای پیمودن مسیرهای تحوّل مادی، روانشناختی، معنوی، اجتماعی، بین‌المللی و اخلاقی نقشی بنیادی دارد. زنان به‌عنوان نیمی از پیکره جامعه در گستره تاریخ دوشادوش مردان در فعالیت‌های مختلف سهیم بوده و در عرصه‌های تولیدی، فرهنگی، خانوادگی و تربیتی نقشی سترگ داشته‌اند. گرچه اصل کار و تلاش برای زنان همانند مردان مجاز است؛ اما به‌دلیل موقعیت خاص زنان در خانواده و اجتماع و به دلیل حفظ منزلت و کرامت آنان و به دلیل ویژگی‌های زیستی و روان شناختی آنان، باید اشتغال آنان همتراز با شرایط و ویژگی‌های آنان باشد. بی‌توجهی به هنجارهای اسلامی و تربیتی-روان شناختی و ظرفیت‌های زنان در زمینه اشتغال، باعث می‌شود آسیب‌های مختلفی خانواده و پایداری و تعالی آن و ساحت‌های مختلف مرتبط با زنان را تهدید کند. در این کتاب تلاش شده به ضوابط اشتغال زنان، فواید اشتغال زنان، آسیب‌های اشتغال زنان و راهبردهای مصونیت‌بخشی به زنان در حوزه اشتغال پرداخته شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر