دروغ هایی که به خود می گوییم (چطور با حقیقت مواجه شویم، خود پذیرا باشیم و زندگی بهتر بیافرینیم)
کد شناسه :1221
دروغ هایی که به خود می گوییم (چطور با حقیقت مواجه شویم، خود پذیرا باشیم و زندگی بهتر بیافرینیم)

کتاب دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم که در ظاهر درباره روان‌درمانی است، در واقع درباره معنای آدم بودن است.
همه ما به خودمان دروغ می‌گوییم تا از درد در زندگی‌مان اجتناب کنیم. از این رو، همه به عنوان آدم‌هایی ناقص و ناکامل با هم برابریم؛ پس می‌توانیم با شأن برابر با هم گفتگو کنیم و موظف به بیان حقایق به خود و دیگران هستیم. با این کار، یعنی دیدن دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم و مواجهه با حقایقی که از آنها اجتناب می‌کنیم، راهی را برای زیستن در حقیقت و با یکدیگر می‌یابیم. شنیدن حقیقت از دیگری به معنا ی تسلیم او شدن نیست، بلکه به این معناست که به چیزی بزرگتر تسلیم شده ایم: حقیقت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر