روشها، فنون و الگوهای تدریس / 679
کد شناسه :1228
روشها، فنون و الگوهای تدریس / 679
موجود نیست

کتاب روشها , فنون و الگوهای تدریس امان الله صفوی برای دانشجویان رشته علوم تربیتی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس مشاوره و راهنمایی به ارزش 3 واحد  و در سه بخش و هشت فصل تدوین شده است.

بخش اول: اصول و مبانی علم (دانش) آموزش (پداگوژی)
فصل اول: کلیات
فصل دوم: نظریه‌ های یادگیری
فصل سوم: هدف های آموزش و پرورش
فصل چهارم: سنجش , ارزش یابی و اقدام‌ پژوهی (پژوهش توام با عمل)
بخش دوم: روش ها , فنون و الگو های عمومی تدریس و راهبرد های پویایی گروهی
فصل پنجم: روش ها , فنون و الگو های تدریس
فصل ششم: الگو های تدریس
بخش سوم: مدیریت کلاس درس
فصل هفتم : مباحث نظری مدیریت کلاس
فصل هشتم : برنامه‌ ریزی برای تدریس 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر