گزیده ای از بزرگ ترین نظامهای روان شناسی تحولی
کد شناسه :1229
گزیده ای از بزرگ ترین نظامهای روان شناسی تحولی

یکی از کارهایی که دکتر پریرخ دادستان در دست اقدام داشت، کتابی بود که «بزرگترین نظام‌ های تحولی» (روان‌ پویشی، انسان‌‌ نگر / هستی‌ نگر، شناختی، رفتاری، اجتماعی، اجتماعی / شناختی) را تشریح می‌ کرد. تألیف این کتاب براساس باوری شکل گرفته بود که همواره به آن اشاره داشت: «در متون درسی روان‌ شناسی تحولی جای بسیاری از نظریه‌ ها خالی است». اما نتوانست کارش را به سرانجام برساند. کتاب حاضر بخشی از آن نظام‌ هاست، که متأسفانه آخرین اثر او نیز هست.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر