شیوه های درمانگری، اضطراب و تنیدگی (استرس) / 718
کد شناسه :1233
شیوه های درمانگری، اضطراب و تنیدگی (استرس) / 718

این کتاب، متنى گویا و کاربردى براى کسانى است که در حوزه روان‌شناسى بالینى، روان‌پزشکى، مددکارى اجتماعى، مشاوره و روان‌درمانگرى، روان‌پرستارى و حوزه‌هاى وابسته، به ارائه خدمت مشغول هستند. به علاوه، فصول مربوط به درمانگری‌ها به گونه‌اى مناسب براى کاربردهاى پژوهشى تنظیم شده است و به بخشى از نیاز اساتید براى تدریس دروس روان‌درمانگرى و روان‌پزشکى بالینى پاسخ می‌دهد. مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با دقت و باریک‌بینى خاص، خواننده را با طیفى از فنون رفتاردرمانگرى، شناخت رفتاردرمانگرى و برخى از درمانگری‌هاى چند بعدى آشنا کنند و با استناد به مفاهیم نظرى و پژوهش‌هاى انجام شده، حد تأثیر این روش‌ها را بر مشکلات خاص مانند اضطراب و تنیدگى نیز برجسته سازند و تجارب نزدیک به یک دهه کار پژوهشى مداوم خود را در زمینه درمانگری‌هاى اضطراب و تنیدگى صادقانه در قالب یک کتاب که کاربرد آن به آسانى میسر باشد، به رشته تحریر درآورده‌اند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر