روابط صمیمانه / مسائل، نظریه ها و اصول پژوهش
کد شناسه :1240
روابط صمیمانه / مسائل، نظریه ها و اصول پژوهش
موجود نیست

نزدیکان، دوستان، دلدادگان و غریبه ها، همه اینها کسانی هستند که در زندگی ما به نحوی اثردارند. لیکن فضای روحی و روانی ما بیشتر توسط افراد صمیمی و افراد نزدیک پر شده و هر یک از ما افکار و رویاها، رازها و رمزها، دردها و خوشی هایمان را با دوستان نزدیک، افراد صمیمی و کسانی که دوستشان داریم در میان می گذاریم و یا تقسیم می کنیم. انسان ها دوستی و عشق را موهبتی الهی می دانند که وقتی بین دو نفر به وجود می آید، گویی در زندگی دری دیگر به روی آنها گشوده می شود. هر چند ما کمتر به این نکته می اندیشیم که در پیدایش این نوع رابطه لذت بخش و جذاب چه عوامل روانشناختی،شخصیتی و اجتماعی تاثیر دارند، روابط صمیمانه تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آیند، چگونه ادامه می یابند و در حفظ و تقویت یا آسیب و انحلال آن چه عواملی موثرند. بسیاری از مردان و زنان حسرت روابط دوستانه و یا عاشقانه ای را دارند که روزی از لطافت ها و زیبایی های آن لذت می بردند و ناگهان و حتی بدون آنکه بفهمند چرا، آن را از دست داده اند. این کتاب تلاش کرده تا پاسخی روانشناختی و علمی برای این سؤال و حسرت بیابد و آن را برای خوانندگان تبیین کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر