روش تحلیل خانواده / روان شناسی خانواده به زبان ساده
کد شناسه :1248
روش تحلیل خانواده / روان شناسی خانواده به زبان ساده

مخاطبان اصلی این کتاب کسانی هستند که مایلند با درک بهتر روان‌شناسی خانواده، به خانواده خود و سایرین کمک کنند. هر کسی می تواند با شناخت و درک صحیح روش تحلیل خانواده، با بروز اولین نشانه‏ های اختلال در خانواده خود و نزدیکان‏شان، با تحلیلی ساده از روابط بین اعضاء خانواده و محتوای افکارشان، خوشبختی را به آنان بازگرداند.
هر چند این کتاب برای عموم نوشته‌شده‌است اما می تواند به مشاوران و روان‌شناسانی که با خانواده‌ها سروکار دارند به تحلیل بهتر ساختار و پویش‌های خانواده و طرحریزی مداخلات درمانی کمک کند.
دکتر سعید جهانشاهی ‏فرد، روان‏پزشک، روان‏شناس بالینی و دارای مجوز روان‏درمانی به شیوه شناختی‌رفتاری، روان‌تحلیلی و رفتاردرمانی دیالکتیک در کشور سوئد است. کتاب «تکنیک‏های فرزندپروری» و «روان‏درمانی اجتماع» دو عنوان کتاب دیگری هستند که از وی برای عموم به رشته تحریر در آمده‏‌اند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر