چالش های صمیمیت / مفهوم بندی ،ارزیابی و درمان
کد شناسه :1250
چالش های صمیمیت / مفهوم بندی ،ارزیابی و درمان
موجود نیست

کتاب حاضر با تکیه بر رویکرد شناختی‌ـ ‌رفتاری، بر ارزیابی و درمان مشکلات رایج در زمینه صمیمیت تمرکز دارد. وام گرفتن مفاهیم و مداخلات ارزشمندی از رویکردهای انسان‌گرا، نظریه سیستم‌های خانواده و نظریه دلبستگی موجب غنی‌تر شدن این روش درمانی شده است. مؤلف با مرور دیدگاه‌ها و شواهد علمی، مفهوم‌بندی دقیقی از صمیمیت ارائه داده و بسته‌ای را برای ارزیابی مشکلات صمیمیت زوج‌ها و استفاده از اطلاعات به دست آمده برای طرح‌ریزی درمان فراهم کرده است. در این کتاب مجموعه‌ای از مداخلات رفتاری، شناختی و هیجانی مناسب برای پاسخ‌گویی به چالش‌های صمیمیت معرفی و برای درک بهتر، با مثال‌هایی از گفت‌و‌گوی درمانگر و مراجع همراه شده است. مطالعه کتاب حاضر می‌تواند درمانگران و کارآموزان را به ابزارهای لازم برای درک، ارزیابی و درمان مسائل زوجی مجهز کند. راهبرد‌های ارائه شده در این کتاب همچنین برای کمک به مراجعان انفرادی که در تشکیل و حفظ روابط صمیمانه با دشواری روبه‌رو هستند سودمند است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر