مداخلات روان شناسی مثبت نگر / راهنمای درمانگر
کد شناسه :1253
مداخلات روان شناسی مثبت نگر / راهنمای درمانگر
موجود نیست

کتاب حاضر یکی از اولین کتاب‌هایی است که کاربرد روان‌شناسی مثبت‌نگر را در درمان به خوبی معرفی کرده است. از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، به معرفی روان‌شناسی مثبت‌نگر و اهمیت آن اشاره شده است و بسیاری از دیدگاه‌های زیر بنایی آن در این کتاب آمده است. دوم، این کتاب به درمانگران کمک می‌کند که نه تنها از کاستی‌ها و مشکلات بیمار فرمول‌بندی داشته باشند بلکه توانمندی‌های مراجع را نیز از جنبه‌های مختلف در فرمول‌بندی خود لحاظ کنند. سوم، معرفی مهمترین ابزارهای سنجش در روان‌شناسی مثبت‌نگر است که نمونه‌هایی از آنها نیز در کتاب آورده شده است. چهارم، در یک فصل مجزا به طور مفصل به مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر پرداخته شده است. و در نهایت، طرح درمان چهار مراجع بر اساس روان‌شناسی مثبت‌نگر در فصل پایانی کتاب آورده شده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر