بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان
کد شناسه :1276
بخشش و رها کردن در درمان متمرکز بر هیجان
موجود نیست

امروزه بخشش تبدیل به موضوعی بسیار مهم برای مطالعه‌های تجربی و مقاله‌های نظری یا بالینی در عرصۀ روان‌شناسی شده است که به مسائل اجتماعی، شخصی و معنوی بسیاری مرتبط هست و در حیطة درمانی، با سلامت و التیام زخم‌های هیجانی همراه است. درواقع بخشش، شامل تلاش افراد برای بخشیدن دیگران به‌منظور مقابله با رنجش ناشی از آسیب‌های رابطه‌ای است. این کتاب یک رویکرد درمانی به بخشش بین‌فردی را در چهارچوب درمان متمرکز بر هیجان‌ (EFT) ارائه می‌دهد که به آسیب‌های هیجانی بین‌فردی می‌پردازد. ما در این نوع درمان بیشتر به تأثیر هیجانی انواع مختلف آسیب‌های هیجانی که در زندگی افراد اتفاق می‌افتد توجه داریم و هدف نهایی رویکرد ما تبدیل هیجانی (با رها کردن، بخشش یا ترکیب این دو فرآیند؛ یا با مسئول دانستن فرد دیگر به دلیل انجام کار اشتباه) است. بنابراین، این کتاب و تأکید آن متفاوت از سایر مداخلات ارائه ‌شدۀ مربوط به بخشش است چراکه بخشش، در درمان متمرکز بر هیجان‌ به‌عنوان یک مسیر اختیاری و احتمالی برای دستیابی به حل‌و‌فصل آسیب‌ هیجانی در نظر گرفته می‌شود. این کتاب برای متخصصان در همۀ زمینه‌هایی که با افرادِ دچار آسیب هیجانی سروکار دارند، مناسب است. کتاب حاضر همچنین برای دانش‌آموختگان تازه‌کار، درمانگرهای باتجربه و برای همۀ متخصصان در نظر گرفته شده است (صرف‌نظر از اینکه قبلاً تجربه‌ای در زمینۀ درمان متمرکز بر هیجان‌ داشته‌اند یا خیر). دکتر لزلی اس. گرینبرگ استاد اسبق و پژوهشگر ممتاز در دانشگاه یورک در تورنتو است. او نویسندۀ چندین کتاب اصلی در زمینۀ روان‌درمانی متمرکز بر هیجان‌ از بدو پیدایش آن در دهۀ 1980 تاکنون است و جوایز بسیاری دریافت کرده است. وی به‌صورت شخصی به ارائۀ درمان فردی و زوج‌درمانی می‌پردازد و دوره‌های مربیگری در زمینۀ رویکردهای متمرکز بر هیجان‌ را برگزار می‌کند. دکتر کاتالینا ولدارسکی منسیز نیز روان‌درمانگری است که به درمان فردی و زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان می‌پردازد و مشغول نظارت و آموزش درمانگرهایی بوده است که به یادگیری این رویکرد درمانی می‌پردازند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر