آموزش تنظیم عاطفه / راهنمای متخصصان بالینی
کد شناسه :1278
آموزش تنظیم عاطفه / راهنمای متخصصان بالینی
موجود نیست

تنظیم عاطفه (هیجان) در حال حاضر جزء جدیدترین و محبوب‌ترین موضوعات در حوزه روان‌شناسی بالینی محسوب می‌شود. مطالعات مختلف نشان داده است که نقص در مهارت‌های تنظیم هیجان با شکل‌گیری و تداوم اختلالات روانی مرتبط است. بنابراین تقویت مهارت‌های تنظیم هیجان یک هدف عمده در مداخلات روان‌درمانی به‌حساب می‌آید. مؤلفان این کتاب، آموزش تنظیم عاطفه (هیجان) را به‌عنوان مداخله‌ای فراتشخیصی طراحی کرده‌اند که به طور سیستماتیک، راهبردهای رویکردهای درمانی مختلف از قبیل درمان شناختی رفتاری، مداخلات مبتنی بر توجه‌آگاهی، درمان متمرکز بر هیجان و رفتار درمانی دیالکتیکی را با هم ادغام و یکپارچه کرده است. به‌طور کلی، آموزش تنظیم عاطفه را هم می‌توان به‌عنوان مداخله‌ای پیشگیرانه و هم مداخله‌ای کمکی در کنار دیگر درمان‌ها به‌کار گرفت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر