پرسشنامه شخصیتی شاکله (مبانی نظری، شیوه اجرا و تفسیر)
کد شناسه :129
پرسشنامه شخصیتی شاکله (مبانی نظری، شیوه اجرا و تفسیر)
موجود نیست

این پژوهش با هدف ارائه‌ یک ابزار اسلامی برای ارزیابی شخصیت انجام شده است. با توجه به جایگاه مفهوم شاکله در منابع اسلامی و ارتباط آن با شخصیت، مقیاسی که برای سنجش و اندازه گیری شخصیت تدوین شده پرسشنامه شخصیتی شاکله(ISPI, Sh-15) نامگذاری شده است. پرسشنامه شخصیتی شاکله از 15 عامل (طمأنینه، اعتدال، بزرگی نفس، خوش خلقی، مناعت طبع، انعطاف پذیری، تعهد، شادکامی، فعال بودن، عفت، ثَبات، زیرکی، فروتنی، پیوندجویی و تکلیف پذیری) تشکیل یافته و دارای 134 گویه است. در فرایند ساخت این پرسشنامه، حدود 25هزار واژه از منابع اسلامی گردآوری و با استفاده از روش معناشناسی زبانی بررسی شد. در این کتاب افزون بر مبانی نظری، فرایند ساخت و ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه شخصیتی شاکله، نحوه اجرا و تفسیر عامل‌های آن گزارش شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر