بازی های آگاهانه برای کودکان (50 فعالیت جذاب و سرگرم کننده برای بودن در لحظه حال، پرورش تمرکز و درک هیجانات)
کد شناسه :1280
بازی های آگاهانه برای کودکان (50 فعالیت جذاب و سرگرم کننده برای بودن در لحظه حال، پرورش تمرکز و درک هیجانات)

هرچند که پرداختن به احساسات شدید ممکن است دشوار باشد اما وقتی‌که به صدای بدن خود توجه می‌کنیم و در لحظه حال باشیم این کار آسان‌تر می‌شود. از طریق بازی‌های توجه ‌آگاهانه برای کودکان، کودکان 4 تا 8  ساله می‌توانند آن مهارت‌ها را یاد بگیرند و احساسات خود را بهتر کنترل کنند. فعالیت‌های درگیر کننده به کودکان آموزش می‌دهند تا خودشان را آرام کنند، آسان‌تر تمرکز کنند و حتی با یکدیگر مهربان‌تر باشند- همۀ این‌ها با استفاده از اصول توجه آگاهی انجام می‌گیرند. این 50 فعالیت جذاب ضمن این‌که برای کودکان سرگرم کننده هستند به آن‌ها تکنیک‌های مفیدی مانند تنفس عمیق شکمی، تجسم، مراقبه و مانند آن را نیز آموزش می‌دهد. مدت زمان لازم برای انجام دادن بسیاری از این بازی‌ها حدود ده دقیقه است که این زمان کم تمرین جادوی توجه آگاهی را در هر زمان و هر مکانی آسان می‌کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر