بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی
کد شناسه :130
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی
موجود نیست

نهضت بهداشت‌روانی در قرن بیستم از تأثیرگذارترین نیروهای اجتماعی بود که به پیشگیری از اختلالات روانی به جای مراقبت و درمان صرف آنها متمرکز شد. نگاه جدید، سلامت روانی را فراتر از نبود بیماری تلقی می‌کند و به دنبال تحول و انسجام شخصیت انسان‌ها و شکوفایی استعدادهای آنان است. فصل اول کتاب، تعاریف و حوزه‌های بهداشت روانی را بررسی می‌کند و الگوی زیستی روانی اجتماعی معنوی را مبنای سلامت روانی می‌داند. فصل دوم، روی‌آوردهای روان‌شناختی، اخلاقی و دینی به شخصیت سالم بررسی شده و شخصیت سالم در قالب سه رابطه سالم و سازگار فرد با خداوند، خویش و دیگران تعریف می‌شود که رابطه فرد با خداوند، وحدت‌بخش و انسجام دهنده جنبه‌های مختلف وجودی اوست. فصل سوم نقش نیازها به ویژه نیازهای معنوی در سلامت روانی را بررسی می‌کند. فصل چهارم و پنجم نیز به نقش اعتقادات و رفتارهای دینی در بهداشت روانی می‌پردازد. در فصل ششم عوامل مخل سلامت روانی از جمله گناه بررسی می‌شود. فصل هفتم، هشتم و یازدهم عهده‌دار بررسی روابط با خانواده و سایر مردم و مسائل اقتصادی نهادهای اجتماعی می‌باشد. فصل نهم به جنبه‌های زیست محیطی و فناوری بهداشت روانی و فصل دهم به نقش یادگیری و نهاد آموزش و پرورش در بهداشت روانی می‌پردازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر