راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط / چگونه با افراد مهم زندگی بهتر کنار بیایید
کد شناسه :1291
راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای روابط / چگونه با افراد مهم زندگی بهتر کنار بیایید
موجود نیست

آیا روابط اغلب باعث سردرگمی شما می‌شود؟ آیا از اینکه دو انسان چگونه می‌توانند بیشتر اوقات تا این حد با یکدیگر متفاوت باشند متحیر می‌شوید؟ آیا دستیابی به یک رابطۀ معنادار یا حفظ آن را دشوار می‌دانید؟ این کتاب جزئیات روابط را به شیوه‌ای قابل فهم توصیف می‌کند و توصیه‌های کاربردی متعددی برای ارتقای روابط پیشنهاد می‌کند. تئوری انتخاب یک سطح جدید به موضوع روابط اضافه کرده است، سطحی که دانش رایج فعلی دربارۀ روابط فاقد آن بود. با توجه به مشکلات روزافزون زوجین و افزایش طلاق اعم از فیزیکی یا عاطفی، به نظر می‌رسد کتاب‌های آموزشی در باب نحوۀ حل تعارضات و مشکلات زناشویی، فنون مذاکره، شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌های دنیای کیفی زوجین و نیازهای اساسی آنها و همچنین آشنایی با مؤلفه‌های رفتاری خود و شریک زندگی می‌تواند سهم بسزایی در کاهش تعارضات زناشویی و بهتر کنار آمدن زوجین با یکدیگر داشته باشد. ضمن اینکه کتاب حاضر صرفاً برای زوجین تألیف نشده و چنانکه در عنوان کتاب نیز قید شده، به شیوه‌های کنار آمدن بهتر با افراد مهم زندگی می‌پردازد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر