راهنمای سریع مشاوره فرد مدار
کد شناسه :1301
راهنمای سریع مشاوره فرد مدار

راهنمای سریع مشاوره فردمدار، مروری فشرده بر یکی از مشهورترین رویکردهای مشاوره است. بر اساس این رویکرد که ریشه در اندیشه‌های کارل راجرز دارد، مراجع آگاه‌ترین فرد از دنیای درون خود است. نقش مشاور ایجاد رابطه‌ای اطمینان‌بخش است تا با تکیه بر آن، مراجع بتواند از منابع درونی خود برای تغییر و رشد بهره بگیرد.
راجر کیس‌مور با استفاده از تجربیات بالینی خود، اصول اساسی رویکرد فردمدار در مشاوره را تشریح نموده است که در قالب سه محور درمانی زیر می‌باشد:
1.هماهنگی و همسانی
2.توجه مثبت بی قید و شرط
3.همدلی
همچنین این رویکرد صرفاَ مجموعه‌ای از فنون برای استفاده در کارمش اوره نیست بلکه شنوایی برای زیستن است و علاوه بر مشاوره، در زندگی روزمره نیز جایگاه مهمی دارد. این کتاب منبعی عالی گام‌های اول در یادگیری مشاوره منبعی عالی است.
راجر کیس‌مور دانشیار آموزشی و مدیر گروه مشاوره و روان‌درمانی در مرکز یادگیری لایف لانگ در دانشگاه وارویک است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر