راهنمای سریع رفتار درمانی عقلانی هیجانی
کد شناسه :1302
راهنمای سریع رفتار درمانی عقلانی هیجانی

اگر چه خیلی‌ها دوست دارند مطالب پیچیده نظری و کاربردی روان‌درمانی و مشاوره را ساده کنند، اما این کار از دست گروه کوچکی از متخصصان بر می‌آیند که با زیر و بم‌های نظریه آشنا باشند و در راه آماده‌سازی این مفاهیم به دام ساده‌انگاری نیفتند. ویندی درایدن و مایکل نینان توانسته‌اند مجموعه‌ای از این کتاب را بنویسند و یا ویراستاری کنند. آنها نام این کتاب را مجموعه in a nuttshell گذاشته‌اند که می‌توان به زبان فارسی آن را راهنمای سریع ترجمه کرد. در این مجموعه کتاب‌ها، حواشی و زواید مطالب زدوده شده است و اصل مطلب در اختیار خواننده قرار گرفته است.
هدف در کتاب حاضر این است که به طور جامع و مانع، تمامی نکات کلیدی رفتاردرمانی عقلانی هیجانی از جنبه نظری و کاربردی را تا جای ممکن با کمترین کلمات توضیح داده شود.
تا زمانی که دانشجویان نتوانند مفاهیم بنیادی را یاد بگیرند، خواندن کتاب‌های قطور رفتاردرمانی عقلانی هیجانی نمی‌تواند دانش آنها را در این زمینه افزایش دهد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر