بله گرفتن / 50 شیوه علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران
کد شناسه :1306
بله گرفتن / 50 شیوه علمی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران
موجود نیست

چالشی که همه ما روزانه در محیط خانوادگی و شغلی با آن روبرو هستیم این است که چگونه دیگران را متقاعد کنیم بر طبق میل ما عمل کنند.
اما چه چیزی باعث می شود که دیگران به درخواست های ما پاسخ مثبت بدهند؟
متقاعدسازی نه تنها یک هنر بلکه یک علم است. در این کتاب نتیجه سال ها تحقیقات محققان علم روان شناسی متقاعدسازی، در قالب مواردی کاربردی ارائه شده است. با مطالعه این کتاب و ایجاد تغییرات کوچک در کلماتی که استفاده می کنید می توانید تغییرات بزرگی در قدرت متقاعدسازی خود و در نتیجه در زندگی خود به وجود آورید.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر