نگاهی به روان شناسی اجتماعی در ایران و جهان
کد شناسه :1308
نگاهی به روان شناسی اجتماعی در ایران و جهان

از انجام اولین آزمایش تاریخی روان‌شناشی اجتماعی حدود 120 سال می‌گذرد. در خلال این سال‌ها روان‌شناسی اجتماعی از رشد چشم‌گیری در مقایسه با بسیاری از شاخه‌های روان‌شناسی برخوردار بوده است. در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم کتاب‌ها و مقالات انتشار یافته حوزه روان‌شناسی در قرن بیستم و بیست و یکم مربوط به روان‌شناسی اجتماعی بوده است. رشد و تحول رشته روان‌شناسی اجتماعی به موازات تحولات جوامع از جمله توسعه صنعت خودرو، مهاجرت، شهرنشینی، جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. علاوه بر این تنوع موضوعات روان‌شناسی از طیف فردی به اجتماعی و فرهنگی و استفاده از روش‌های علمی تحقیق در این رشته موجب گرایش بسیاری از روان‌شناسان در نیمه دوم قرن بیستم به سوی آن شده است. پویایی موضوعات و مطالعات روان‌شناسی اجتماعی نیز موجب شده به واسطه نیاز جوامع، این علم در دهه‌های مختلف طول عمر خود موضوعات متنوعی را برای تحقیق برگزیند و از این حیث نیز علم کاربردی و سودمند برای حل مشکلات جوامع انسانی باشد. از انتشار اولین کتاب های روان‌شناسی اجتماعی و تدریس دانشگاهی آن در ایران بیش از 55 سال می‌گذرد در حال حاضر این رشته دارای حدود 70 عنوان ترجمه و تألیف انتشار یافته دانشگاهی در کشور است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر