کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی
کد شناسه :1310
کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی

مشکلات جنسی شایع و مهم هستند. درمانگران و بسیاری از مراقبان بهداشت حرفه‌ای دیگر، در گستره وسیعی از تخصص‌های پزشکی، نیاز به کسب مهارت در ارزیابی، شناخت و ارائه کمک موثر برای درمان چنین مشکلاتی دارند.
برای کارآموزان و به همان اندازه درمانگران قدیمی، برخورداری از یک دانش کاربردی پیرامون طبقه‌بندی اختلالات و مشکلات جنسی که بایستی شامل ابعاد مشترک عضوی / روان‌شناختی اختلالات جنسی باشد، مهم است.
هدف این کتاب، آموزش تمامی موضوعات روانی جنسی به خوانندگان نیست. حتی اگر دسترسی به چنین هدفی در کتابی با این حجم ممکن بود، بیشتر متخصصین بالینی نیاز به تخصص در این حیطه نداشتند. در عوض، اهداف این کتاب آماده‌کردن خواننده برای ایجاد درکی اساسی از مشکلات جنسی است و چهارچوبی ارائه می‌دهد که در آن با اطمینان می‌توان مشکلات جنسی بیماران را ارزیابی، صورت‌بندی و درمان (یا تصمیم به ارجاع برای درمان) کرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر