روان درمانی بین فردی
کد شناسه :1314
روان درمانی بین فردی

این کتاب مخصوص بالینگران پرمشغله ای است که می خواهند روان درمانی بین فردی، که یک روان درمانی مبتنی بر شواهد است را یاد بگیرند، ولی وقت کافی برای مطالعه تفصیلی یا حضور در یک دوره آموزشی را ندارند. این کتاب همچنین مختص بالینگرانی است که آشنایی با روان درمانی بین فردی در کارگاه ها و جلسات نظارتی داشته اند و برای انجام کارشان به یک مرجع نیاز دارند. ما چکیده ای از روان درمانی بین فردی را به صورت یک راهنمای سهل الوصول در اختیار بالینگران شاغل قرار می دهیم. بر این اساس، کتاب حاضر از مطالب جامع تئوریک و زمینه های جامع تجربی روان درمانی بین فردی فراتر می رود. این کتاب کاربردی است و به تشریح چگونگی تعامل بالینی با بیماران و چگونگی تمرکز درمان و چگونگی کنار آمدن با مشکلات درمانی می پردازد. موردهای بالینی و نمونه دست نوشته های درمانگر در سرتاسر این کتاب ارائه شده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر