حل مسئله اجتماعی و ارتکاب جرم
کد شناسه :1318
حل مسئله اجتماعی و ارتکاب جرم

از دهه 1980 شواهد فزاینده ای نشان داده اند رویکرد حل مسئله اجتماعی می تواند در شناخت و درمان بزهکاری مفید باشد. اولین برنامه درمانی ساختار یافته شناختی رفتاری به نام استدلال و توانبخشی (R & R ) که به طور گسترده ای در زندان ها استفاده شد،مبتنی بر رویکرد حل مسئله اجتماعی بود. اخیراً مداخله های دیگری تدوین شده اند که اختصاصاً به حل مسئله اجتماعی می پردازند، این کتاب در سه بخش شواهد،ارزیابی و شکل گیری تنظیم شده است و علل و روش های دمانی مبتنی بر رویکرد حل مسئله اجتماعی برای بزهکاری در 20 سال اخیر را به طور کامل شرح می دهد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر