شخصیت از دیدگاه صفات | نظریه های روان شناختی و اسلامی
کد شناسه :133
شخصیت از دیدگاه صفات | نظریه های روان شناختی و اسلامی
موجود نیست

در بررسی شخصیت رویکردهای متعدد و مختلفی وجود دارد. رویکرد روان تحلیلگری، رفتارگرایی، انسانگرایی و صفات از مهمترین رویکردها در این زمینه هستند. در دهه های اخیر رویکرد صفات بیشتر از دیگر رویکردها در تبیین ساختار شخصیت مقبولیت پیدا کرده است. در این رویکرد، شخصیت عبارت است از مجموعه‌ای با ثبات از ویژگیها و گرایشهای مربوط به جنبه های مشترک و منحصر به فرد افراد که افکار، احساسات و رفتارهای آنها را در طول زمان تعیین می کند.در این کتاب ضمن اشاره به پیشینه و مبانی نظری رویکرد صفات در روان شناسی، ادبیات مربوط به رویکرد صفات در منابع اسلامی و تفکرات و اندیشه های متفکران مسلمان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر