معرفت شناسی برای دانشجویان روان شناسی
کد شناسه :134
معرفت شناسی برای دانشجویان روان شناسی
موجود نیست

می‌تواند آن قدر تیره باشد که چیزی را نبینی؛ ممکن است روشن باشد و روشنگر جهان؛ می‌تواند دنیا را ریزتر یا درشت‌تر از آنچه هست نشان دهد و یا همان‌گونه که هست، به نمایش بگذارد. شیشه عینک را می‌گویم. معرفت‌شناسی یعنی عینکتان را بردارید، شیشه‌هایش را تمیز و کمی آن را بررسی کنید. آیا عینک من راستگو است؟ قرار است با همین عینک تمام دنیا را ببینم.
روان‌شناس همانند هر اندیشمند دیگری بی‌نیاز از مباحث معرفت‌شناسی نیست. در پژوهش‌های روان‌شناسی اگر توجه جدی به بنیان‌های نظری و مسائل معرفت‌شناسی در روان‌شناسی نشود، نوآوری‌های ژرف در روان‌شناسی صورت نخواهد گرفت. در راه دشوار رسیدن به حقایق علمی چراغ راهنمای محقق، فهم دقیق از مبانی معرفت‌شناسی است.
اعتباربخشی به یافته‌های روان‌شناسی موجود و روان‌شناسی مطلوب با ساختن بنای محکمی از معرفت‌شناسی صورت خواهد گرفت. معرفت‌شناسی سنگ‌بنای اصلی هر معرفت و علم است.  
در این کتاب به این مباحث با صبغه‌ای روان‌شناختی پرداخته‌ایم: آشنایی با معرفت‌شناسی، امکان معرفت، منابع معرفت، انواع معرفت و ویژگی‌های آن، نقش حس و عقل در تصورات و تصدیقات، حقیقت صدق و معیار صدق در انواع قضایا. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر