درمان سیستم های خانواده
کد شناسه :1329
درمان سیستم های خانواده
موجود نیست

انقلاب نظام‌مندی که در زمینۀ تفکر و شیوۀ خانواده‌درمانی در اوایل دهۀ هفتاد میلادی با کارهای پالازولی و همکارانش در میلان ایتالیا آغاز شد هنوز هم در حال پیشرفت است. کتاب درمان سیستم‌های خانواده به پیشرفت‌های جدیدی که الزا جونز در این شیوه از خانواده‌درمانی ایجاد کرده است می‌پردازد. در این کتاب ابتدا اندیشه‌های بنیادین الگوی سیستمی کلاسیک میلان و پیشرفت‌های جدید شرح داده می‌شود سپس کار با گروه‌ها در قالب مثال‌های بالینی متعدد توصیف می‌شود. در فصل‌های بعدی کتاب، کار با خانواده‌های کلاسیک، زوج‌ها و افراد مجرد به تفصیل شرح داده می‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر