تفسیر نقاشی های فرافکن / رویکردی مبتنی بر روان شناسی خود
کد شناسه :1337
تفسیر نقاشی های فرافکن / رویکردی مبتنی بر روان شناسی خود
موجود نیست

استفاده از نقاشى‌‌ها براى کشف هیجان‌ها، نگرش‌ها و رگه‌هاى شخصیتى که در کلام مراجع بیان نمى شود، فنى ارزشمند است که کاربرد گسترده‌اى در تحلیل ‌روانى و روان‌درمانى دارد. در این کتاب، نویسنده به صورت کاربردى کاربست و تفسیر نقاشى‌هاى ‌فرافکن را معرفی می‏کند. دکترلایبوویتز رویکرد خود را بر روان‌شناسى‌ خود بنا کرده و اطلاعات دقیقى درباره چگونگى تفسیر نقاشى‌هاى خانه، درخت، مرد، زن و حیوان فراهم مى‌کند. در پیوست کتاب راهکارهایى براى آزماینده و راهکارهایى براى اجراى خود و نیز فهرست صفت‌هایى که به تفسیرکمک مى‌کنند آمده است .
تفسیر نقاشى‌هاى‌ فرافکن مجموعه اثرگذارى از نقاشى‌ها به همراه بیش از 175 شرح را ارائه مى‌کند. تقریباً نیمى از نقاشى‌ها حاصل موردپژوهى‌هاى جامعى است که مراجعان بزرگسال را از مرحله آغازین درمان تا یکسال ( یا بیشتر ) بعد از درمان پیگیرى مى‌کند. معرفی موردهاى بالینى همراه با راهنمایى‌هاى کلی برای تفسیر، کتاب را متن ارزشمندى براى مبتدى‌ها و مرجع مهمى براى متخصصان باتجربه ساخته است.
درباره نویسنده:
دکترماروین لایبوویتز، مدرس و سرپرست ارشد مرکز معاصر مطالعات روان‌ تحلیل‌گرى ‌پیشرفته در لیوینگستون، ان.جى است. او همچنین در ریگوودان.جى، در مطب خصوصى خود، تحلیل ‌روانى و روان‌درمانى انجام مى‌دهد. دکتر لایبوویتز بورد روان‌شناسى ‌حرفه‌اى در روان‌شناسى ‌بالینى دارد و عضو آکادمى روان‌شناسى‌ بالینى است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر