آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان / راهنمای عملی
کد شناسه :1355
آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان / راهنمای عملی
موجود نیست

خانواده نخستین مرجعی است که شخصیت فرد در آن شکل می‌گیرد و با نفوذترین مرجع رسمی و اجتماعی برای تربیت است. خانواده‌ها با راهبردهای متعدد (از فشار جسمانی گرفته تا تحریم عاطفی و چانه زنی و قیاس) تلاش می‌کنند مفاهیم اجتماعی و اخلاقی را در کودکان درونی کنند. تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که نوع مداخله والدین می‌تواند به تمرد یا اطاعت کوکان منجر شود. بنابراین امید اصلی برای توفیق در درونی‌سازی تربیت یک شهروند موفق، بیش از هر مرجعی به خانواده معطوف است.
این کتاب تلاش کرده است به شیوه‌ای دست یابد تا بتوان از طریق آن شرایط یک تربیت موفق را فراهم کرد. بر اساس مدل ارائه شده در این کتاب که بخشی از چارچوب‌های عملی هم در آن لحاظ شده است، درونی شدن احترام به قانون و یا مفاهیم اخلاقی مستلزم آموزش و آمادگی روانی کودکان است. آنها باید قبل از آموزش دیدن در زمینه قواعد اخلاقی و قوانین، در زمینه برخی مهارت‌های پایه به توانایی خاصی دست یافته باشند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر