مراقبت معنوی بیماران
کد شناسه :138
مراقبت معنوی بیماران
موجود نیست

این کتاب به عنوان منبع کمک آموزشی و متن درسی برای کسانی که در مراکز درمانی و بهداشتی به ویژه بیمارستان‌ها مراقبت معنوی بیماران را محور فعالیت خود قرار می‌دهند، مانند مشاوران و مراقبان معنوی و روحانیون مستقر در بیمارستان‌ها مناسب است. برای پزشکان، پرستاران و کادر درمانی نیز این کتاب می‌تواند در زمینه‌های مراقبت معنوی مفید باشد. در خانه و خانواده نیز برای مراقبت معنوی بیماران نیز مباحث آن لازم است.
این کتاب در ده فصل تنظیم شده که محور همه مباحث مراقبت معنوی بیماران است و عناوین فصول نیز مهمترین مباحثی است که در این حوزه کاربرد دارد، فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: مدل‌های مراقبت معنوی؛ فصل سوم: اصول مراقبت معنوی؛ فصل چهارم: سنجش و ارزیابی معنوی؛ فصل پنجم: خودمراقبتی معنوی؛ فصل ششم: مراقبت معنوی در خانواده ؛ فصل هفتم: مراقبت معنوی ویژه پزشک و پرستار؛ فصل هشتم: مراقبت معنوی ویژه روحانی(مراقب معنوی)؛ فصل نهم: مراقبت معنوی ویژه مصرف‌کنندگان مواد(معتادان)؛ و سرانجام فصل دهم: مراقبت معنوی در نهادهای سلامت و چشم‌انداز آینده در ایران است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر