آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5 (روان شناسی مرضی کودک)
کد شناسه :1373
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان بر اساس DSM-5 (روان شناسی مرضی کودک)
موجود نیست

در این کتاب اصول آسیب شناسی روانی رشد معرفی می شود. این رویکرد برای آگاهی از شرایط کودکان و نوجوانانی که مشکلات رفتاری، شناختی و اجتماعی - هیجانی دارند استفاده می شود. این دیدگاه اختلالات کودکان و نوجوانان را در طول زمان بررسی می کند، به عوامل خطر و حفاظتی که بر فرآیند ها و مسیرهای رشد تأثیر می گذارند، توجه ویژه می کند و آسیب شناسی روانی کودک را در زمینه رشد عادی کودک، بررسی می کند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر