مقدمه ای کوتاه بر روان شناسی دین
کد شناسه :1386
مقدمه ای کوتاه بر روان شناسی دین
موجود نیست

بررسی دین از دیدگاه روان شناسی در سال های اخیر جایگاه خاصی یافته است. کتاب مقدمه ای کوتاه بر روان شناسی دین به بررسی جنبه های مختلف از دیدگاه روان شناسی، از جمله بررسی افکار، احساسات، و رفتار دینی، و تاثیرش بر آن ها می پردازد. محتوای کتاب حاضر پژوهش محور بوده و با تکیه بر پژوهش های روان شناختی انجام شده و در زمینه دین به صورت خلاصه ارائه، و نمونه هایی از سنجه ها و مقیاس های روان شناختی مورد استفاده در بررسی آن نیز معرفی شده است. از این لحاظ این کتاب می تواند منبع خوبی برای آشنایی با پژوهش های انجام شده و همچنین نقطه شروع خوبی برای نگارش مقالات و پایان نامه هایی در این زمینه باشد. نویسنده در این کتاب ابتدا به رابطه بغرنج بین دین و روان شناسی در گذشته نگاهی می اندازد و تغییر و تحولات این رابطه را بررسی می کند و متعقد است که روان شناسی دین رشته ای است در حال تکوین و درک ما از آن مجادله های ضددین و دفاعیه های طرفدارانش که زمانی تحت عنوان روان شناسی دین مطرح می شد، فراتر رفته است. در نهایت، در این کتاب برخی از تاثیرات احتمالی دین بر رفتار، افکار و احساسات بررسی می شود که شامل بررسی پرسش های مربوط به چگونگی شکل گیری باورهای اخلاقی و تاثیرشان بر رفتار، و موضوعات بحث برانگیزتری مانند چگونگی تاثیر دین در به وجود آمدن و از میان رفتن تعصبات، و رابطه بین دین، هویت و عزت نفس است 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر