مدارس بدون شکست
کد شناسه :1387
مدارس بدون شکست

در این کتاب گلاسر بر اساس دیدگاه خود، بر مبنای تجربیات و مطالعاتش، در موقعیت‌های تحصیلی گوناگون به فرآیند تحصیل می‌پردازد. او در اینجا آن‌قدر که به افراد می‌پردازد با موضوع درسی درگیر نشده است.
او می‌گوید: نظام تحصیلی ما برای شکست طراحی شده و آنها که موفق می‌شوند معمولا کسانی هستند که می‌توانند مطابق روش‌های از پیش تعیین شده معلمان عمل کنند. آنها که شکست می‌خورند معمولا از تحصیل بیزار می‌شوند، به داشتن خود‌انگاره ضعیف ادامه داده و اغلب اوقات به‌صورت مشکلات حادی برای مدرسه و جامعه درمی‌آیند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر