اصلاح رفتار چیست و چگونه انجام می شود
کد شناسه :1388
اصلاح رفتار چیست و چگونه انجام می شود

کتاب حاضر، ارائه عملی و جامع از اصول اصلاح رفتار و راهنماهای کاربرد آن است. این کتاب که برای دانشجویان و خانندگان عمومی مناسب است، و شکل های مختلف اصلاح رفتار را از به کودکان برای یاد گرفتن مهارت های ضروری زندگی تا آموزش حیوانات خانگی و حل مشکلات رفتاری شخصی، تعلیم می دهد. همچنین مهارت های عملی« چگونه ای» را تعلیم می دهد که این موارد را دربر می گیرد: تشخیص تاثیرات بلند مدت؛ طراحی، اجرا، و ارزیابی برنامه های رفتاری؛ تفسیر دوره های رفتاری؛ مشاهده و ثبت رفتارها ؛ و تشخیص موارد تقویت، خاموشی، و تنبیه.
این کتاب برای واحدهای درسی اصلاح رفتار، تحلیل رفتار کاربردی، رفتاردرمانی، روان شناسی یادگیری، و مباحث مرتبط با آنها مناسب است. همچنیین برای دانشجویان و متخصصان حرفه های یاریگر (از قبیل روان شناسی بالینی، مشاوره، تعلیم و تربیت، پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، روانپرستاری، روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، و روان شناسی ورزشی) که به طور مستقیم با ارتقای شکل های مختلف پرورش و تحول رفتار سر و کار دارند، مناسب است. مطالب کتاب با این فرض که به دانش پیشین در مورد اصلاح رفتار یا روان شناسی نیازی نیست، به شکلی جالب و خواندنی، ارائه شده اند. موردهای اختصاصی و مثال های این کتاب، معضلات را روشن می کنند و اصول را واقعی می سازند.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر