روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی
کد شناسه :140
روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

این کتاب جدیدترین مباحث روان‌شناسی را با ملاحظاتی اسلامی در قالب یک متن درسی ارائه می‌کند. این مباحث عبارتند از: تعریف و روش‌های تحقیق در روان‌شناسی اجتماعی، ادراک اجتماعی، نظریه‌های اسناد، شناخت اجتماعی و منابع خطا در آن، میانبرهای ذهنی، سه بعد خویشتن (خودپنداره، حرمت خود و خود نمایان‌سازی)، مؤلفه‌های نگرش (افکار، عواطف، و تمایلات رفتاری) کارکردهای نگرش در زندگی انسان‌ها (دانشی، وسیله‌ای، سازگارانه و دفاع از خود) عوامل مؤثر در تکوین نگرش مانند یادگیری اجتماعی و مقایسه‌های اجتماعی، تغییر نگرش خود (ناهماهنگی شناختی) و دیگران (متقاعد‌سازی) پیش‌داوری تصورات قالبی، عوامل جاذبه میان فردی (نیاز به پیوند جویی، ابراز عواطف مثبت، همجواری، ویژگی‌های ظاهری و خصوصیات شخصی مثبت، مشابهت در نگرش و مکمل بودن نیازها)، روابط نزدیک در خانواده، پرخاشگری، رفتار حمایتی، نفوذ اجتماعی و پویایی‌های گروهی (تسهیل و کم‌کاری اجتماعی) احساس عدالت در گروه‌ها و تصمیم‌گیری گروهی. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر