روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی
کد شناسه :140
روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی
موجود نیست

این کتاب جدیدترین مباحث روان‌شناسی را با ملاحظاتی اسلامی در قالب یک متن درسی ارائه می‌کند. این مباحث عبارتند از: تعریف و روش‌های تحقیق در روان‌شناسی اجتماعی، ادراک اجتماعی، نظریه‌های اسناد، شناخت اجتماعی و منابع خطا در آن، میانبرهای ذهنی، سه بعد خویشتن (خودپنداره، حرمت خود و خود نمایان‌سازی)، مؤلفه‌های نگرش (افکار، عواطف، و تمایلات رفتاری) کارکردهای نگرش در زندگی انسان‌ها (دانشی، وسیله‌ای، سازگارانه و دفاع از خود) عوامل مؤثر در تکوین نگرش مانند یادگیری اجتماعی و مقایسه‌های اجتماعی، تغییر نگرش خود (ناهماهنگی شناختی) و دیگران (متقاعد‌سازی) پیش‌داوری تصورات قالبی، عوامل جاذبه میان فردی (نیاز به پیوند جویی، ابراز عواطف مثبت، همجواری، ویژگی‌های ظاهری و خصوصیات شخصی مثبت، مشابهت در نگرش و مکمل بودن نیازها)، روابط نزدیک در خانواده، پرخاشگری، رفتار حمایتی، نفوذ اجتماعی و پویایی‌های گروهی (تسهیل و کم‌کاری اجتماعی) احساس عدالت در گروه‌ها و تصمیم‌گیری گروهی. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر