اخلاق در مشاوره و روان شناسی
کد شناسه :1394
اخلاق در مشاوره و روان شناسی
موجود نیست

این کتاب در یازده فصل شامل:مولفه های رفتار اخلاقی ،مسائل قانونی و اخلاقی ،نقش ارزشها بر رابطه درمانی،محدودیتهای رازداری،حقوق مراجعان ،آموزش مشاوره در سطح کارشناسی و دکتری،اهداف نظارت مشاوره ای ،مقایسه نظام نامه های اخلاق حرفه ای و ....... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر