روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی | رضایت‌ مندی از زندگی در روان شناسی مثبت نگر و شناخت درمانی / جلد1
کد شناسه :1414
روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی | رضایت‌ مندی از زندگی در روان شناسی مثبت نگر و شناخت درمانی / جلد1

"روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی" بر پایه روان‌شناسی مثبت‌نگر، شناخت درمانی و نظریة کیفیت زندگی استوار است. این کتاب تمرین‌های عملی را برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی ارائه می‌دهد که بسیار جذاب و خواندنی است. تمرین‌های کتاب هم برای گروه‌های بالینی و هم برای افراد عادی قابل کاربرد است. این کتاب همچنین برای تمامی متخصصان در حیطه بهداشت روانی و نیز متخصصانی که مداخله‌های انسانی را به کار می‌گیرند، مفید است و هم جنبه درمانی و هم جنبه آموزشی دارد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر