تکنیک های شناخت درمانی / راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی
کد شناسه :1416
تکنیک های شناخت درمانی / راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی

“ این کتاب گنجینة گرانبهایی از تکنیک‌ها و راهبردهای شناخت‌درمانی را در اختیار متخصصان بالینی قرار می دهد. تمام ابزارهایی را که یک شناخت درمانگر برای اجرای درمان اثربخش نیاز دارد، در این کتاب فراهم شده است.” پروفسور آرون ت. بک دانشگاه پنسیلوانیا “ لی‏هی این کتاب را به سبکی بسیار دقیق و قابل تحسین به رشتة تحریر درآورده  است. او ابتدا به ارائة توصیف مختصری از تکنیک و زیربنای منطقی آن می‌پردازد، او سپس با ذکر مثالی بالینی به خواننده کمک  می‏کند تا به نحوة اجرای تکنیک بهتر پی ببرد. لی‏هی خواننده را در اجرای تکنیک‌ها دست تنها نمی‌گذارد. او به مشکلات احتمالی هر تکنیک اشاره می‌کند و با سرانگشت تدبیر به چاره‌جویی در راه رفع این مشکلات می‌پردازد. متخصصان بالینی می‌توانند تکنیک‌هایی از این کتاب را انتخاب کنند و در طرح درمان جای دهند تا درمان با موفقیت بیشتری همراه شود ... من مدرس دوره‌های رفتاردرمانی شناختی هستم و به چنین کتابی سخت نیازمند بودم.” آرتور فرویمن 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر