شناخت درمانی / مبانی علمی، مکانیسم ها و کاربست ها
کد شناسه :1417
شناخت درمانی / مبانی علمی، مکانیسم ها و کاربست ها

کتاب حاضر مروری کلی دربارۀ سال‌های اولیۀ توسعۀ شناخت‌درمانی، وضعیت فعلی آن و همچنین پژوهش‌ها و کاربست‌های بالینی جدید این رویکرد درمانی ارائه می‌دهد. در این کتاب اشاره شده است که مدل شناختی طی 45 سال گذشته اصلاح و مورد آزمون قرار گرفته است و رویکردهای نوآورانۀ درمان شناختی‌رفتاری را که در برگیرندۀ ذهن آگاهی، تصویرسازی ذهنی، مداخله‌های هیجان‌مدار و سایر راهبردها هستند، توصیف می‌کند. هر فصل‌ این کتاب، که بر اساس جدیدترین پژوهش‌ها و کاربست‌های بالینی به قلم بزرگان این رویکرد به نگارش درآمده، به اختلال بالینی خاصی اختصاص دارد که شامل مفهوم‌سازی و درمان اختلال‌های افسردگی و اضطرابی، اختلال استرس پس از آسیب، اختلال وسواسی‌اجباری، بی‌خوابی، خودکشی، سوء مصرف مواد، مشکلات زوجی و خانوادگی، اختلال دوقطبی، روان‌پریشی و اختلال‌های شخصیت است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر