پیام ها (مهارت های ارتباطی)
کد شناسه :1425
پیام ها (مهارت های ارتباطی)
موجود نیست

اگر بتوانید به‌طور مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کنید، تقریباً می‏توانید هر کاری را به انجام برسانید پس خود را به مهارت‏های بین‏فردی مورد نیاز مجهز سازید. بسیاری تصور می‏کنند افرادی که می‌توانند به خوبی با سایرین رابطۀ متقابل برقرار کنند دارای یک استعداد ذاتی در زمینۀ صحبت کردن و گوش دادن به دیگران هستند. استعدادی که قابل یادگیری یا بهبود نیست. واقعیت این است که مهارت‏های ارتباطی با تلاش و تمرین حساب‏شده و یادگیری توانایی درک سایرین رشد می‏یابند. همچنین توانایی در میان گذاشتن شفاف افکار، خواسته‏ها و احساسات با دیگران همۀ جنبه‏های زندگی فرد را تحت‏تأثیر قرار می‏دهد. کتاب حاضر به خوانندگان کمک می‏کند مهارت‏های جدیدی را بشناسند که به آن‏ها کمک می‏کند افکار و خواسته‏های خود را به شکلی مؤثر با دیگران در میان بگذارند و در زمینه‏های گوش دادن به دیگران، درک زبان بدن افراد، روابط متقابل زناشویی، مذاکره دربارۀ تعارضات و حل آنها، رابطۀ متقابل با اعضای خانواده، مدیریت روابط متقابل گروهی، نحوۀ گفتگو با کودکان، ارائۀ سخنرانی وآمادگی برای مصاحبه‏های شغلی، متبحر شوند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر