مقدمه ای بر روان شناسی مثبت نگر
کد شناسه :1435
مقدمه ای بر روان شناسی مثبت نگر
موجود نیست

روان‌شناسی فقط بررسی ضعف‌ها‌ و آسیب‌ها نیست؛ بلکه مطالعه توانمندی‌ها و نقاط قوت نیز می‌باشد. درمان فقط ترمیم و بهبود آسیب‌ها نیست، بلکه پرورش خوبی‌ها و توانمندی‌های موجود در درون نیز می‌باشد.
مارتین ایی پی سلیگمن

روان‌شناسی مثبت‌نگر عمری کوتاه ولی بسیار پربار و گسترده دارد. هدف روان‌شناسی مثبت‌نگر بهبود و ارتقای کیفیت زندگی افراد سالم است. ساختن و بنا کردن قدرت و توانایی آدمی و پرورش استعدادها، توانایی‌ها و قابلیت‌ها.
توجه این مکتب روان‌شناسی بر افراد و جامعه مثبت‌نگر است. افرادی با احساسات و تجارب ذهنی مثبت در جامعه‌ای با نهادها و سازمان‌های مثبت‌نگر که همگی انسان را در جهت نیل به بالندگی و شکوفایی یعنی هر آنجه زندگی را ارزشمند می سازد، سوق می‌دهند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر