دروغ هایی که به خودمان می گوییم
کد شناسه :1436
دروغ هایی که به خودمان می گوییم
موجود نیست

همۀ ما برای دوری جستن از درد، به خودمان دروغ می‏گوییم؛ این یک ویژگی انسانی است. ولی به‌خاطر دروغ‏ هایی که پذیرفتیم و دروغ‏ هایی که به خودمان می‏گوییم، بیمار می‏شویم. ما از راه روبه‏رو شدن با حقایق زندگی درونی و زندگی بیرونی ‏مان بهبود می‏ یابیم. این کتاب می‏تواند کمکتان کند تا نه‌تنها به دروغ‏ هایی که باعث رنجتان می‏ شوند بلکه به روش رو‏به‏رو شدن با حقیقت برای رهایی یافتن نیز پی‏ ببرید. همچنین، کمکتان خواهد کرد تا دریابید که روان ‏درمانی چه‏ جور چیزی است که به تغییر می‏ انجامد. روان‏ درمانی رابطه‏ ای است بین دو نفر که خود را وقف رو به‏ رو شدن با عمیق ‏ترین حقایق زندگی می‏ کنند. ما که هستیم؟ چرا رنج می‏ کشیم؟ در زندگی دنبال چه می‏ گردیم؟ در این کتاب برای پاسخ دادن به این پرسش‏ ها تلاش خواهد شد، البته نه به کمک تعاریف نظری، بلکه به کمک شرح‏ حال‏های کوتاهی که نشان می‏دهند چگونه رو ‏به‏ رو شدن با آنچه از آن دوری می‏ جوییم، به تغییر راستین می‏ انجامد. هنگامی که زندگی درونی ‏مان، کسانی را که به آنها عشق می‏ ورزیم، و خود زندگی را با آغوش باز بپذیریم، شفا خواهیم یافت.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر