مبانی روان درمانی / مقدمه ای بر نظریه و کاربرد
کد شناسه :1439
مبانی روان درمانی / مقدمه ای بر نظریه و کاربرد
موجود نیست

ومپولد در کتاب حاضر دیدگاهی جامع در مورد نظریه های روان درمانی اتخاذ کرده و شالوده و مفروضه های زیربنایی این حوزه را بررسی می کند. خواننده با درک «مبانی روان درمانی» از دیدگاه دکتر ومپولد باتعریف روان درمانی به عنوان شکل منحصر به فردی کار فعالیتهای التیام بخش و نحوه تکامل آن آشنا می شود. ضرورت و کارکرد نظریه، پژوهش های مربوط به کارایی و اثر بخشی روان درمانی و علل اثرگذاری آن در دنیای واقعی نیز مورد بحث قرار گرفته اند. خواننده ضمن آشنایی با ماهیت واقعی روان درمانی و کسب توانایی مقایسه و مقابله رویکردهای نظری متنوع، پاسخ سوالات خود را در زمینه های مختلف مرتبط در این کتاب می یابد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر