اندیشه اسلامی 1
کد شناسه :1450
اندیشه اسلامی 1
موجود نیست

کتاب اندیشه اسلامی جلد اول نوشته‌ی آیت‌الله جعفر سبحانی و محمدرضایی بیان می‌دارد که در زندگی انسان، تفکر و اندیشه در راستایی که موجب انتخاب کردن می‌شود تاثیر بسیاری با اهمیتی دارد. چرا که انتخاب و تصمیم گیری در مسیر سرنوشت موجب تغییر آن می‌شود و اعتقادات بر رفتار درونی و بیرونی انسان‌ها تاثیر گذار است.
این موضوع اهمیت فراوانی دارد که انسان قبل از انتخاب هر چیزی اول می‌بایست تفکر کند سپس تصمیم گیری نماید. از اموری که موجب ارتقای سطح اندیشه و تفکر می‌شود، تامل در باب انسان، خدا و معاد است. آدمی اگر به درستی خود را بشناسد و توانایی‌ها جنبه‌های فطری خود را کشف کند، می‌تواند به سعادت و کامیابی نائل گردد.
بنابراین اولین وظیفه انسان این است که خود را نیک بشناسد و بداند از چه آفریده شده، چه کسی او را آفریده، چه توانایی‌هایی دارد و اگر این شناخت به درستی انجام گیرد، می تواند به شناخت خدا و معاد نیز بینجامد. اعتقاد به خدا و معاد، چهره زندگی انسان را دگرگون می‌کند. به همین دلیل اهمیت و نقش خودشناسی، خداشناسی و معادشناسی جلوه‌گر می‌شود و اهمیت درس اندیشه اسلامی که جزء مجموعه مهم کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه به حساب می‌آید، نمایان می‌شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر