دگرگونی زندگی ها (تحولی در روان درمانی پویشی)
کد شناسه :147
دگرگونی زندگی ها (تحولی در روان درمانی پویشی)
موجود نیست

این کتاب مبتنی بر روایت معالجه هفت مریض توسط نویسنده ، با مصرف روش روان معالجه ای پویای فشرده و کوتاه مدت (در بعضی زمان ها میان مدت) نشان داده است که این روش در طیف وسیعی از بیماران ، از جمله بعضی از مردم که به طور چشمگیری در برابر مداخلات روان معالجه ای مقاوم هستند ، اثربخش و مقرون به صرفه است. اطلاعات مربوط به جلسات روان معالجه ای ، خواننده را قادر می سازد تا منشأ تاثیرات معالجه ای را بیابد ، که بلافاصله در جواب به تجربه مستقیم احساسات و انگیزه های دفن شده، رخ می دهند.
شخص با مطالعه ی "دگرگونی زندگی ها" با چگونگی فرآیند معالجه آشنا می شود، یاد می گیرد که چه عملکردی در برابر تمایلات و تجربیات جسمی داشته باشد و با جزئیات پربار و ملموس می بیند که چگونه یک معالجهگر با خطوط دفاعی ، ابتدا در برابر دوست دارا بودن و نزدیکی عاطفی ، و سپس در برابر خشم و غم غیرقابل قبول که در قلب خیلیی از تجربه ها و پریشانی های انسان قرار دارد ، مقاومت می کند. معالجه گر تجربیات کامل و مستقیمی از این احساسات که قبلا مورد پرهیز واقع شده را تشریح می کند و تاثیرات معالجه ای مشاهده شده، شواهدی را نشان می دهد که تجربه مستقیم عاطفه ، کلید بهبودی در روان معالجه ای هاست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر